فروشگاه اینترنتی پارت افزار

محتویات سبد
(خالی)


کاتالوگ


ورود به سیستم
شناسه
رمز عبور
فراموشی رمز    

عضویت


پرفروش ترین محصولات


جوهر صفحه اصلی :: جوهر


سم اینک (6)
میر (3)
وکس (31)
هانسول (2)
سم اینک
سم اینک
میر
میر
وکس
وکس
هانسول
هانسول

1   2   3   4   5   6    |  نمایش همه
جوهر اصلی اپسون
اطلاعات بیشتر...


جوهر اصلی اپسون

(تعداد رای: 6)

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۹۰۰,۰۰۰تومان

جوهر اصلی اپسون L800

 

جوهر 100cc وکس اپسون سری 6 رنگ WOX
اطلاعات بیشتر...


جوهر 100cc وکس اپسون سری 6 رنگ WOX

(تعداد رای: 17)

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۷۰,۰۰۰تومان

جوهر وکس 100 سی سی  مخصوص پرینتر اپسون سری 6 رنگ
Y - B - M - LM - C - LC

تحت لیسانس بایر آلمان
سازگاری عالی با هد پرینتر بدون کوچکترین آسیب به هد دستگاه

 

جوهر 250cc وکس اپسون سری 6 رنگ WOX
اطلاعات بیشتر...


جوهر 250cc وکس اپسون سری 6 رنگ WOX

(تعداد رای: 4)

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۴۲۰,۰۰۰تومان

جوهر وکس 250 سی سی  مخصوص پرینتر اپسون سری 6 رنگ

Y - B - M - LM - C - LC

تحت لیسانس بایر آلمان
سازگاری عالی با هد پرینتر بدون کوچکترین آسیب به هد دستگاه

 

جوهر یک لیتری وکس اپسون سری 6 رنگ
اطلاعات بیشتر...


جوهر یک لیتری وکس اپسون سری 6 رنگ

(تعداد رای: 10)

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱,۳۰۰,۰۰۰تومان

جوهر وکس یک لیتری  مخصوص پرینتر اپسون سری 6 رنگ

Y - B - M - LM - C - LC

تحت لیسانس بایر آلمان
سازگاری عالی با هد پرینتر بدون کوچکترین آسیب به هد دستگاه

 

جوهر سم اینک Photo-Black 72
اطلاعات بیشتر...


جوهر سم اینک Photo-Black 72

(تعداد رای: 40)

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۳۰۰,۰۰۰تومان

رنگ فتو مشکی

Photo-Black

 

جوهر سم اینک آبی Cyan 72
اطلاعات بیشتر...


جوهر سم اینک آبی Cyan 72

(تعداد رای: 47)

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۳۰۰,۰۰۰تومان

رنگ آبی

Cyan

 

جوهر سم اینک قرمز Magenta 72
اطلاعات بیشتر...


جوهر سم اینک قرمز Magenta 72

(تعداد رای: 5)

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۳۰۰,۰۰۰تومان

رنگ قرمز

Magenta

 

جوهر سم اینک زرد Yellow 72
اطلاعات بیشتر...


جوهر سم اینک زرد Yellow 72

(تعداد رای: 2)

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۳۰۰,۰۰۰تومان

رنگ زرد

Yellow

 

جوهر سم اینک خاکستری Gray 72
اطلاعات بیشتر...


جوهر سم اینک خاکستری Gray 72

(تعداد رای: 51)

 

رنگ خاکستری

Gray

 

جوهر سم اینک مات بلک پیگمنت Pigment Matte-Black 72
اطلاعات بیشتر...


جوهر سم اینک مات بلک پیگمنت Pigment Matte-Black 72

(تعداد رای: 44)

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۳۹۰,۰۰۰تومان

رنگ مشکی مات پیگمنت

Pigment Matte-Black

 

جوهر سابلیمیشن وکس اصل جعبه دار سری 6 رنگ
اطلاعات بیشتر...


جوهر سابلیمیشن وکس اصل جعبه دار سری 6 رنگ

(تعداد رای: 4)

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۴۲۰,۰۰۰تومان

جوهر سابلیمیشن وکس اصل جعبه دار سری 6 رنگ

 

 جوهر سابلیمیشن هانسول TFP
اطلاعات بیشتر...


جوهر سابلیمیشن هانسول TFP

(تعداد رای: 3)

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۴۵۰,۰۰۰تومان

Sublimation Ink TFP

جوهر سابلیمیشن هانسول (الیتری) Hansol

 

جوهر سابلیمیشن هانسول DX5/7
اطلاعات بیشتر...


جوهر سابلیمیشن هانسول DX5/7

(تعداد رای: 38)

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۴۲۰,۰۰۰تومان

Sublimation Ink  DX5/7

 

جوهر 100cc وکس اپسون سری 4 رنگ
اطلاعات بیشتر...


جوهر 100cc وکس اپسون سری 4 رنگ

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۲۰,۰۰۰تومان

جوهر وکس WOX  مخصوص پرینتر اپسون 4 رنگ

Y - B - M -  C 
​زرد - قرمز - آبی - مشکی

تحت لیسانس بایر آلمان

 

جوهر زرد 100cc وکس اپسون
اطلاعات بیشتر...


جوهر زرد 100cc وکس اپسون

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۳۵,۰۰۰تومان

جوهر زرد ۱۰۰ سی سی  وکس WOX  مخصوص پرینتر اپسون

تحت لیسانس بایر آلمان
سازگاری عالی با هد پرینتر بدون کوچکترین آسیب به هد دستگاه

 

جوهر آبی 100cc وکس اپسون
اطلاعات بیشتر...


جوهر آبی 100cc وکس اپسون

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۲۵,۰۰۰تومان

جوهر آبی ۱۰۰ سی سی  وکس WOX  مخصوص پرینتر اپسون

تحت لیسانس بایر آلمان
سازگاری عالی با هد پرینتر بدون کوچکترین آسیب به هد دستگاه

 

جوهر قرمز 100cc وکس اپسون
اطلاعات بیشتر...


جوهر قرمز 100cc وکس اپسون

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۳۰,۰۰۰تومان

جوهر قرمز ۱۰۰ سی سی  وکس WOX  مخصوص پرینتر اپسون

تحت لیسانس بایر آلمان
سازگاری عالی با هد پرینتر بدون کوچکترین آسیب به هد دستگاه

 

جوهر 100cc وکس کانن سری 4 رنگ MK
اطلاعات بیشتر...


جوهر 100cc وکس کانن سری 4 رنگ MK

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۴۸,۰۰۰تومان

جوهر 100 سی سی وکس کانن سری 4 رنگ MK

Y - B - M -  C 
زرد - قرمز - آبی - مشکی

 

جوهر 100cc وکس کانن سری 4 رنگ PK
اطلاعات بیشتر...


جوهر 100cc وکس کانن سری 4 رنگ PK

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۴۸,۰۰۰تومان

جوهر 100 سی سی وکس کانن سری 4 رنگ PK

Y - B - M -  C 
زرد - قرمز - آبی - مشکی

تحت لیسانس بایر آلمان
سازگاری عالی با هد پرینتر بدون کوچکترین آسیب به هد دستگاه

 

جوهر 100 سی سی وکس کانن سری 5 رنگ
اطلاعات بیشتر...


جوهر 100 سی سی وکس کانن سری 5 رنگ

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۸۵,۰۰۰تومان

جوهر 100 سی سی وکس کانن سری 5 رنگ

Y - PB - MK - M -  C 

تحت لیسانس بایر آلمان

سازگاری عالی با هد پرینتر بدون کوچکترین آسیب به هد دستگاه

 

جوهر مشکی 100cc وکس اپسون
اطلاعات بیشتر...


جوهر مشکی 100cc وکس اپسون

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۳۵,۰۰۰تومان

جوهر مشکی ۱۰۰ سی سی  وکس WOX  مخصوص پرینتر اپسون

تحت لیسانس بایر آلمان
سازگاری عالی با هد پرینتر بدون کوچکترین آسیب به هد دستگاه

 

جوهر زرد 100cc وکس کانن
اطلاعات بیشتر...


جوهر زرد 100cc وکس کانن

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۴۲,۰۰۰تومان

جوهر زرد ۱۰۰ سی سی  وکس WOX  مخصوص پرینتر کانن

تحت لیسانس بایر آلمان
سازگاری عالی با هد پرینتر بدون کوچکترین آسیب به هد دستگاه

 

جوهر قرمز 100cc وکس کانن
اطلاعات بیشتر...


جوهر قرمز 100cc وکس کانن

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۴۲,۰۰۰تومان

جوهر قرمز ۱۰۰ سی سی  وکس WOX  مخصوص پرینتر کانن

تحت لیسانس بایر آلمان
سازگاری عالی با هد پرینتر بدون کوچکترین آسیب به هد دستگاه

 

جوهر آبی 100cc وکس کانن
اطلاعات بیشتر...


جوهر آبی 100cc وکس کانن

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۴۰,۰۰۰تومان

جوهر آبی ۱۰۰ سی سی  وکس WOX  مخصوص پرینتر کانن

تحت لیسانس بایر آلمان
سازگاری عالی با هد پرینتر بدون کوچکترین آسیب به هد دستگاه

 

جوهر 250cc وکس کانن 4 رنگ
اطلاعات بیشتر...


جوهر 250cc وکس کانن 4 رنگ

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۲۸۰,۰۰۰تومان

جوهر 250cc  وکس کانن 4 رنگ
B - M - C - Y
تحت لیسانس بایر آلمان
سازگاری عالی با هد پرینتر
کیفیت چاپ بالا

 

جوهر 250 میل وکس کانن 5 رنگ
اطلاعات بیشتر...


جوهر 250 میل وکس کانن 5 رنگ

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۳۵۰,۰۰۰تومان

جوهر 250cc  وکس کانن 5 رنگ
PB - MK - M - C - Y
تحت لیسانس بایر آلمان
سازگاری عالی با هد پرینتر
کیفیت چاپ بالا

 

جوهر 100 میل مشکی PK وکس کانن
اطلاعات بیشتر...


جوهر 100 میل مشکی PK وکس کانن

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۴۰,۰۰۰تومان

جوهر 100 سی سی مشکی PK  وکس WOX  مخصوص پرینتر کانن

تحت لیسانس بایر آلمان
سازگاری عالی با هد پرینتر بدون کوچکترین آسیب به هد دستگاه

 

جوهر 100 میل مشکی MK وکس کانن
اطلاعات بیشتر...


جوهر 100 میل مشکی MK وکس کانن

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۴۲,۰۰۰تومان

جوهر 100 سی سی مشکی MK  وکس WOX  مخصوص پرینتر کانن

تحت لیسانس بایر آلمان
سازگاری عالی با هد پرینتر بدون کوچکترین آسیب به هد دستگاه

 

هد کلینر استرانگ ساخت تایوان
اطلاعات بیشتر...


هد کلینر استرانگ ساخت تایوان

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۱۰,۰۰۰تومان

هد کلینر استرانگ ساخت تایوان
هد بازکن بسیار قوی استرانگ 

بهترین محلول برای رفع گرفتگی هد خشک شده انواع پرینتر اچ پی - اپسون - کانن

 

جوهر یک لیتری زرد اپسون وکس WOX
اطلاعات بیشتر...


جوهر یک لیتری زرد اپسون وکس WOX

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۳۳۰,۰۰۰تومان

جوهر وکس یک لیتری رنگ زرد Y 

مخصوص انواع پرینتر اپسون

تولید تحت لیسانس بایر آلمان

سازگاری عالی با هد پرینتر

 

جوهر یک لیتر مشکی اپسون وکس WOX
اطلاعات بیشتر...


جوهر یک لیتر مشکی اپسون وکس WOX

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۲۹۸,۰۰۰تومان

جوهر یک لیتر وکس WOX مشکی B 
مخصوص انواع پرینتر اپسون 
تولید تحت لیسانس بایر آلمان 
سازگاری عالی با هد پرینتر

 

جوهر یک لیتری قرمز اپسون وکس WOX
اطلاعات بیشتر...


جوهر یک لیتری قرمز اپسون وکس WOX

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۲۸۵,۰۰۰تومان

جوهر یک لیتر وکس WOX قرمز M 

مخصوص انواع پرینتر اپسون

تولید تحت لیسانس بایر آلمان

سازگاری عالی با هد پرینتر

 

جوهر یک لیتر آبی روشن اپسون وکس WOX لایت سایان
اطلاعات بیشتر...


جوهر یک لیتر آبی روشن اپسون وکس WOX لایت سایان

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۲۸۰,۰۰۰تومان

جوهر یک لیتر آبی روشن اپسون وکس WOX لایت سایان Lc  

تحت لیسانس بایر آلمان

سازگاری عالی با هد پرینتر

بدون کوچکترین آسیب به هد دستگاه

 

جوهر یک لیتری قرمز روشن اپسون وکس WOX LM
اطلاعات بیشتر...


جوهر یک لیتری قرمز روشن اپسون وکس WOX LM

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۳۳۰,۰۰۰تومان

جوهر وکس یک لیتری رنگ LM WOX  قرمز روشن

مخصوص انواع پرینتر اپسون

تولید تحت لیسانس بایر آلمان

سازگاری عالی با هد پرینتر

 

جوهر نیم لیتر میر MIR
اطلاعات بیشتر...


جوهر نیم لیتر میر MIR

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۹۶۰,۰۰۰تومان

جوهر میر نیم لیتری  MIR ساخت کره مخصوص انواع پرینتر اپسون 6 رنگ

بالاترین سازگاری با هد پرینتر در بین تمامی جوهر ها

Y -B - LM - M - LC - C 

 

جوهر نیم لیتری میر اپسون 4 رنگ
اطلاعات بیشتر...


جوهر نیم لیتری میر اپسون 4 رنگ

 
قیمت: ۶۸۰,۰۰۰تومان

جوهر میر نیم لیتری میر MIR ساخت کره مخصوص انواع پرینتر اپسون 4 رنگ
500 سی سی

بالاترین سازگاری با هد پرینتر در بین تمامی جوهر ها
عدم خشک شدن هد حتی با گذشت دوماه !!!!

Y -B -  M -  C 

 

جوهر مشکی پلاتر اچ پی
اطلاعات بیشتر...


جوهر مشکی پلاتر اچ پی

 

جوهر یک لیتر وکس WOX مشکی B 
مخصوص انواع پلاتر hp  اچ پی 
تولید تحت لیسانس بایر آلمان 
سازگاری عالی با هد پرینتر

 

جوهر یک لیتر میر MIR
اطلاعات بیشتر...


جوهر یک لیتر میر MIR

(تعداد رای: 14)

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱,۸۰۰,۰۰۰تومان

جوهر میر یک لیتری  MIR ساخت کره مخصوص انواع پرینتر اپسون 6 رنگ

بالاترین سازگاری با هد پرینتر در بین تمامی جوهر ها

Y -B - LM - M - LC - C 

 

جوهر یک لیتری اپسون وکس WOX رنگ آبی
اطلاعات بیشتر...


جوهر یک لیتری اپسون وکس WOX رنگ آبی

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۲,۳۰۰,۰۰۰تومان

جوهر آبی یک لیتر وکس WOX آبی -  سایان  C  -

مخصوص انواع پرینتر اپسون

تولید تحت لیسانس بایر آلمان

سازگاری عالی با هد پرینتر

 

جوهر 100 میل وکس آبی روشن Wox
اطلاعات بیشتر...


جوهر 100 میل وکس آبی روشن Wox

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۲۵,۰۰۰تومان

جوهر 100 میل وکس WOX  مخصوص پرینتر اپسون 
LC -  آبی روشن - لایت سایان
تحت لیسانس بایر آلمان
سازگاری عالی با هد پرینتر بدون کوچکترین آسیب به هد دستگاه

 

جوهر 100 میل وکس قرمز روشن Wox
اطلاعات بیشتر...


جوهر 100 میل وکس قرمز روشن Wox

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۲۵,۰۰۰تومان

جوهر 100 میل وکس WOX  مخصوص پرینتر اپسون 
Lm -  قرمز روشن - لایت مجنتا

تحت لیسانس بایر آلمان
سازگاری عالی با هد پرینتر بدون کوچکترین آسیب به هد دستگاه

 

جوهر 100 میل اچ پی وکس رنگ مشکی Wox
اطلاعات بیشتر...


جوهر 100 میل اچ پی وکس رنگ مشکی Wox

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۳۰,۰۰۰تومان

جوهر مشکی ۱۰۰ میل  وکس WOX  مخصوص پرینتر اچ پی
جوهر پرینتر اچ پی

تحت لیسانس بایر آلمان
سازگاری عالی با هد پرینتر بدون کوچکترین آسیب به هد دستگاه

 

جوهر 100 میل اچ پی وکس 4 رنگ Wox
اطلاعات بیشتر...


جوهر 100 میل اچ پی وکس 4 رنگ Wox

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۲۰,۰۰۰تومان

جوهر 100 میل وکس WOX  مخصوص پرینتر اچ پی سری 4 رنگ

Y - B - M -  C 
زرد - قرمز - آبی - مشکی

تحت لیسانس بایر آلمان
سازگاری عالی با هد پرینتر بدون کوچکترین آسیب به هد دستگاه

1   2   3   4   5   6    |  نمایش همه

اخبار
آرشیو آخبار
عضویت در خبر نامه


آخرین محصولات اضافه شده
جوهر 100 میل اچ پی وکس رنگ مشکی Wox
جوهر 100 میل اچ پی وکس رنگ مشکی Wox

۳۰,۰۰۰تومان
جوهر 100 میل اچ پی وکس 4 رنگ Wox
جوهر 100 میل اچ پی وکس 4 رنگ Wox

۱۲۰,۰۰۰تومان
کارت گرافیک ایکس اف ایکس مدل RX 580-8GB
کارت گرافیک ایکس اف ایکس مدل RX 580-8GB

۲۱,۰۰۰,۰۰۰تومان